Strona główna

Symbole narodowe

             Zaznajamianiu dzieci z symbolami narodowymi powinna towarzyszyć radość, a jednocześnie poczucie powagi tematu. Symbole narodowe powinny również wzbudzać dumę u dzieci z tego, że są Polakami. 

             Przez kilka dni przedszkolaki z grupy VIII podczas zajęć poznawały symbole narodowe i najważniejsze miejsca naszego kraju. Na zajęciach artystycznych czterolatki wykonały prace plastyczne związane z symbolami narodowymi. Efekty można podziwiać w naszej galerii.