Strona główna

Segregację śmieci, znają wszystkie dzieci.

W grupie I odbyły się zajęcia, których głównym celem było zachęcanie dzieci do segregowania śmieci oraz dbania o otaczający nas świat. Dzieci rozpoznawały materiały, z których wykonane były odpady, a następnie segregowały je do odpowiednich pojemników (makulatura, szkło, plastik, metal). Przedszkolaki świetnie współpracowały i z wielkim zaangażowaniem oraz radością uczestniczyły w zabawach ekologicznych.