Strona główna

Konkurs Kraina Dobrych Manier

Konkurs Kraina Dobrych Manier wprowadza w arkana dobrego wychowania. Savoir-vivre to sztuka właściwego zachowania w różnych sytuacjach, dbania o to, by to co robimy było nie tylko miłe dla nas, ale także dla naszego otoczenia. W miesiącu kwietniu zaprosiliśmy wszystkie dzieci naszego przedszkola w ciekawą podróż po Krainie Dobrych Manier po  miejscach związanych z dobrymi manierami.

Sztuka savoir-vivre to między innymi znajomość dobrych manier, reguł grzecznościowych oraz umiejętności radzenia sobie w kłopotliwych sytuacjach, klasyczne zasady: prezentacji, pierwszeństwa, tytulatury, etykiety stołu i wiele innych. Koordynatorzy konkursu zaprosili dzieci do twórczej oraz kreatywnej interpretacji tematu. Konkurs miał za zadanie promować twórczą aktywność dzieci w naszym przedszkolu, rozwijać ich wyobraźnię, pomysłowość i abstrakcyjne myślenie. Prace były oceniane pod względem doboru środków wyrazu plastycznego, oryginalności, sposobu interpretacji tematu, oraz walorów estetycznych. Nagrody przyznano w czterech kategoriach: dzieci w wieku  3 lat,  4 lat, 5 lat oraz dzieci sześcioletnie. Kluczowym punktem finału konkursu był wernisaż wystawy prac, który rozpoczął się 10.05.21r. w   Przedszkolu Miejskim nr 2. Na wystawie zostały przedstawione wszystkie prace uczestników konkursu. Dnia 17. 05. 21r.nastąpiło wręczanie nagród laureatom konkursu. Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom Konkursu Plastycznego Kraina Dobrych Manier .