Strona główna

Protokół z otwarcia ofert 10.01.2022r.

Wysokie Mazowieckie, dnia 10.01.2022 r. 

Stowarzyszenie Oświatowe „Tęczowa Dwójeczka”

w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Wołodyjowskiego 2

18-200 Wysokie Mazowieckie

NIP: 722 163 14 12

Protokół
z dnia 10.01.2022 r.

z otwarcia ofert z zapytania ofertowego z dnia 20.12.2021r.

„Utworzenie dwóch wielopokoleniowych miejsc sportu i rekreacji na terenie miasta Wysokie Mazowieckie”.

     W dniu 10.01.2022 r. o godzinie 10:15w siedzibie Stowarzyszenia Oświatowego „Tęczowa Dwójeczka” w Wysokiem Mazowieckiem dokonano komisyjnego otwarcia złożonych ofert. Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie zamówienia kwotę brutto 78 999,00 zł dofinansowanego w całości ze środków PROW. Do dnia 10.01.2022r. do godziny 10:00 wpłynęło 6 ofert.

Nr oferty

Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres oferenta

Kwota brutto

Okres gwarancji

 

1.

 

FHU HUSE Sebastian Hulbój

ul. Młyńska 5

43-300 Bielsko - Biała

 

120 663,00 zł

 

 

60 miesięcy

2.

WERAN Sp.z o.o

ul. Nowodworska 12/9

54 – 433 Wrocław

 

139  974,00 zł

 

 

60 miesięcy

3.

Przedsiębiorstwo Zaopatrzenia Szkół „CEZAS” sp. z o.o.

Aleja Solidarności 15

 15 -751 Białystok

 

90 417,30 zł

 

 

60 miesięcy

4.

RAFI

Usługi Transportowo – Handlowe

Rafał Rudnik

ul. Ludowa 48/73

18-200 Wysokie Mazowieckie

 

84 064,35 zł

 

60 miesięcy

5.

KRAINA ZIELENI

Robert Żebrowski

Osipy Lepertowizna 3

18 – 200 Wysokie Mazowieckie

 

 

89 175,00 zł

 

 

60 miesięcy

6.

Argon Klaudiusz Półtorak

ul. Grunwaldzka 121/86

 37 – 700 Przemyśl

 

 

59 809,98 zł

 

 

 

60 miesięcy


Warunki płatności: wszyscy oferenci przyjęli warunki płatności zgodne z zapytaniem ofertowym.

 

                                                                                                                   Prezes Zarządu 

                                                                                                                      Iwona Mojkowska