Strona główna

Poznajemy nasze zmysły- innowacja pedagogiczna w grupie III

Pierwsze zajęcia innowacji pedagogicznej Sensoryka dla smyka rozpoczęliśmy od poznania zmysłów człowieka: wzroku, słuchu, dotyku, węchu oraz smaku.

Dzieci dowiedziały się jak ważne są zmysły, które pozwalają nam zrozumieć otaczającą rzeczywistość. Podczas zabaw badawczych przedszkolaki: układały w całość obrazki, szukały dwóch takich samych dźwięków, określały czym wypełnione są baloniki, odgadywały i nazywały źródła zapachów, nazywały smaki. Zajęcia okazały się bardzo interesujące i rozwijające dla dzieci.