Strona główna

„Magia czterech żywiołów”

Dnia 14.03.2022r w ramach realizacji innowacji pedagogicznej,  pt. "Zdrowa ziemia ,zdrowi my" w grupie VIII przeprowadzone zostały zajęcia dotyczące żywiołów: POWIETRZA, WODY, ZIEMII i OGNIA. Ich celem było: budowanie wiedzy o 4 żywiołach tworzących świat, kształtowanie umiejętności rozpoznawania i nazywania ich oraz pobudzanie aktywności twórczej i zmysłu obserwacji.

Przedszkolaki dowiedziały się, dlaczego cztery żywioły są nam niezbędne do życia oraz dlaczego jednocześnie są niebezpieczne. Podczas zajęć dzieci dopasowywały obrazki przedstawiające żywioły do zjawisk przyrodniczych, których są skutkiem. Na zakończenie dzieci wykonały prace plastyczne dotyczące wszystkich czterech żywiołów. Przedszkolaki z dużym zaciekawieniem i aktywnością brały udział w zajęciach.