Strona główna

Dzień Autyzmu w grupie V i VI

W naszym przedszkolu temat autyzmu nie jest nikomu obcy, ponieważ uczęszczają do niego dzieci niepełnosprawne - w tym dzieci z autyzmem. 2 kwietnia obchodzony był Światowy Dzień Świadomości Autyzmu. Celem tego wydarzenia było zwiększenie świadomości i wrażliwości na temat autyzmu oraz zwrócenie uwagi na problemy z tym związane.

 W tematykę dnia wprowadził dzieci film  „Maria - dziewczynka, która lubi mieć plan”, przedstawiający codzienność Marii, dziewczynki dotkniętej autyzmem. Dzieci rozmawiały o trudnościach bohaterki oraz jej umiejętnościach i sposobach radzenia sobie w trudnej sytuacji. Porównywały zachowania bohaterki filmu ze swoimi koleżankami i kolegami dotkniętych autyzmem. Przedszkolaki zrozumiały, że dla osób z autyzmem ważna jest przewidywalność i powtarzalność sytuacji. Dzieci poprzez doświadczenia sensoryczne mogły przenieść się do świata autyzmu i poczuć jak poszczególne zmysły zniekształcają odbiór rzeczywistości. Doświadczały wielu bodźców jednocześnie, co często okazało się być bardzo nieprzyjemne. Te działania miały ich nauczyć życzliwości, tolerancji i zrozumienia dla dzieci dotkniętych problemem autyzmu. W przedszkolu dominował kolor niebieski, który jest kolorem solidarności z osobami autystycznymi: dzieci i pracownicy przyszli ubrani na niebiesko, dekoracja sali wykonana została w kolorze niebieskim, podczas zajęć plastycznych używano tylko niebieskich farb, kredek i papierów. Można zadać sobie pytanie: dlaczego kolor niebieski? Dlatego, że kolor niebieski jest kolorem nadziei, jest kolorem najbardziej odrealnionym od rzeczywistości i właśnie takie są dzieci autystyczne.

Organizując obchody Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, chciałyśmy pokazać naszym przedszkolakom, że „Wszyscy jesteśmy równi”: umiemy żyć i bawić się razem na co dzień i od święta. Takie działania pomagają w rozwijaniu empatii. Cieszy fakt, iż dzieci bardzo dobrze orientują się w temacie integracji, potrafią  traktować odmienność jako coś naturalnego, niewzbudzającego sensacji i zażenowania.