Strona główna

Międzygrupowa Olimpiada Ekologiczna

   Tuż przed obchodami Światowego Dnia Ziemi, przedszkolaki z grupy IX, X, XI wzięły udział w Przedszkolnej Olimpiadzie Ekologicznej. Konkurs składał się z wielu konkurencji obejmujących zagadnienia przyrodnicze i ekologiczne.

 

Celem Olimpiady Ekologicznej było przede wszystkim kształtowanie umiejętności mądrego i odpowiedzialnego współżycia człowieka z przyrodą poprzez wzbogacanie wiedzy z zakresu ekologii. Dzieci prezentowały posiadane wiadomości i umiejętności na forum grup biorąc udział w ciekawych konkurencjach.