Strona główna

Zdrowa Ziemia, zdrowi my - projekt ekologiczny

W bieżącym roku szkolnym razem z dziećmi uczestniczymy w realizacji projektu edukacyjnego „Zdrowa Ziemia, zdrowi my”. W ramach podjętych działań w grupie został przeprowadzony quiz na temat dbania o przyrodę. Dzieci rozwiązywały zagadki, oglądały film edukacyjny, wypowiadały się na temat sposobów dbania o czystość środowiska i wpływu jego stanu na zdrowie ludzi i zwierząt.

W wyniku realizacji projektu dzieci bardzo zainteresowały się tematyką ekologii. Wiedzą, czym jest segregacja śmieci i co oznacza recykling. Wspierajmy dzieci w ich działaniach zmierzających do dbania o nasz wspólny dom -  Ziemię. Pamiętajmy, że od tego zależy nasza przyszłość.