Strona główna

Magia teatru

              W przytłaczającej coraz mocniej kulturze masowej coraz trudniej o świadomego odbiorcę sztuki. Jeżeli takiego sposobu postrzegania sztuki wysokiej brakuje z braku czasu, to należy zadbać o taką edukację na kolejnych etapach rozwoju młodego człowieka. Taki trud podejmowany jest już w przedszkolu, czego przykładem są zajęcia edukacyjne w Przedszkolu Miejskim Nr 2 w naszym mieście.           

               Przed wizytą w Miejskim Domu Kultury dzieci dowiadywały się podczas zajęć edukacyjnych, czym jest teatr, aktor, scena, kurtyna itp. Ważne były też cykliczne wizyty krakowskich teatrzyków i białostockich muzyków z filharmonii w przedszkolu oraz wizyty przedszkolaków w Teatrze Lalki i Aktora w Łomży.

  Dom Kultury jak się okazało jest niezwykłym miejscem, przyciągającym ludzi z potrzebami duchowymi, a także zapaleńców, którzy podejmują różne inicjatywy artystyczne. Przedszkolaki z grupy II mogły się przekonać, że są tu doskonałe warunki do wystawiania własnych sztuk teatralnych i że jest tu również świetnie działające kino. Pani dyrektor Domu Kultury Małgorzata Sałęga z ogromną życzliwością przyjęła grupę dzieci przedszkolnych i powierzyła ich w równie życzliwe ręce swoich pracowników. Oni zaprezentowali tu scenę, na której grają aktorzy, kulisy i kurtynę. Każdy przedszkolak mógł poczuć się aktorem, samodzielnie recytując krótki wiersz. Po wszystkich prezentacjach dzieci obejrzały film, dzięki czemu mogły bezpośrednio poczuć atmosferę kameralnego kina.               

Praca przedszkolnych pedagogów i bliski kontakt z magią teatru podczas wycieczek i przedszkolnych spektakli, z pewnością zaowocują świadomym odbiorem sztuk teatralnych w przyszłości, a Miejski Dom Kultury stanie się miejscem chętnie odwiedzanym przez całe rodziny.