Strona główna

Dla naszych kochanych Mam.

                 Mama - to jedno słowo ileż kryje w sobie treści. Z nim związane są zawsze najpiękniejsze, niczym niezmącone wspomnienia z dzieciństwa, nasze pierwsze troski, radości, marzenia. Każdy z nas chowa w sercu wdzięczność za to, że Mama dała mu największy skarb – życie. Wdzięczność tę wyrażamy  w różny sposób: poprzez miłość, codzienny szacunek, pamięć. Dlatego właśnie 26.05.2015r. dzieci z grupy III powitały w przedszkolu swoje kochane Mamy.

Oprócz tradycyjnych upominków podarowały Mamusiom – coś niezwykłego  -  dały im radość, uśmiech i niezapomniane wrażenia ze wspólnej zabawy. Panie postanowiły urozmaicić troszeczkę to święto i w program artystyczny wpleść zajęcia otwarte, włączając w nie aktywnie wszystkie Mamy. Dzięki tej formie spotkania, dzieci miały możliwość zaprezentowania swoich umiejętności artystycznych, jak również mogły pochwalić się swoją wiedzą.  Mamy nadzieję, że przez te kilka chwil Mamy zapomniały o kłopotach dnia codziennego, rozweseliły się a może i wzruszyły.

Były wierszyki, piosenki, tańce i upominek dla Mamy, dzięki którym dzieci mogły wyrazić swoją wdzięczność i miłość. Życzenia z okazji święta Mam złożyła również dyrektor przedszkola Pani Iwona Mojkowska. Nie zabrało również poczęstunku dla wszystkich.