Strona główna

W zdrowym ciele zdrowy duch

          W dniu 12 czerwca 2015 roku odbył się międzygrupowy konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia zorganizowany i przeprowadzony przez, Annę Sołoniewicz i Monikę Grodzką.  

         Do konkursu przystąpiła grupa V i VI.  Celem konkursu było: Kształtowanie postawy prozdrowotnej;  zachęcanie do zdrowego stylu życia, kształtowanie dojrzałości emocjonalnej oraz stwarzanie dzieciom sytuacji do osiągania sukcesów, doskonalenie umiejętności zdrowej rywalizacji i właściwego przyjmowania porażki.  

Po powitaniu wszystkich uczestników konkurs rozpoczęto zabawą ruchową „Głowa, ramiona” – wszystkie dzieci ruchem inscenizowały treść piosenki następnie przedstawiono reguły i zasady konkursu, za każde pytanie można było uzyskać 1p. Wygrywała ta osoba, która miała najwięcej punktów, zliczono punkty, rozdano nagrody. Podziękowano dzieciom za udział w konkursie, za zaangażowanie oraz posiadaną wiedzę.

 Zwycięzcy:

I miejsce Alan Zalewski gr. IV

II miejsce Wiktoria Sędziak gr. V

II miejsce Artur Dołęgowski gr. V    

 Wyróżnienie:

Antoni Doroszkiewicz gr. IV, Karina Guberska gr. V