Strona główna

Lekcja przyrody dzieci grupy II

            Las jest bogatym źródłem poznania świata przyrodniczego. Dzieciom w wieku przedszkolnym należy stwarzać okazje do poznawania środowiska przyrodniczego w toku różnorodnych form aktywności. I właśnie temu miała służyć wycieczka do Echo Lasu w Michałkach. Program wycieczki obejmował różnorodne formy zajęć.

      Była przechadzka po lesie i obserwacja naturalnego ekosystemu świata roślin i zwierząt. Poznawaliśmy przyrodę patrząc, słuchając i dotykając. Dzieci miały możliwość oglądać różne okazy przyrodnicze( liście, mrowisko, korę drzew, rośliny i owady) Każdy starał się usłyszeć i zapamiętać jak najwięcej leśnych dźwięków. Po lesie oprowadzał nas leśniczy p. Wiesław Stanisławski. Pokazał dzieciom, w jaki sposób można określić wiek drzewa, oraz jak zmierzyć jego wysokość. Przedszkolaki wykazały się świetną znajomością na temat ochrony przyrody, doskonale wiedzą, że należy ją chronić i że w lesie nie wolno zostawiać śmieci, rozpalać ognisk, płoszyć zwierząt, hałasować. Następnie udaliśmy się na posiłek – pieczone kiełbaski. Dzieci, dyrekcja i nauczycielki serdecznie dziękują panu leśniczemu, rodzicom dzieci z grupy II za okazaną pomoc w organizacji wycieczki. Była to dobra okazja do rozbudzenia zainteresowań otaczającą przyrodą, wzbogacenia wiedzy oraz kształtowania postaw proekologicznych u tak małych dzieci.