Strona główna

Promyczki Pana Boga

Organizowane w naszym mieście Dni Kultury Chrześcijańskiej przyciągają coraz liczniejsze rzesze, zarówno wykonawców muzyki, jak również tych, którzy są zanurzeni w życiu Kościoła. Jest to sposób na zamanifestowanie swoich przekonań, a dla dzieci i młodzieży jest ważnym elementem wychowawczym.  Tę, jakże ważną, miejską imprezę w Miejskim Domu Kultury, otworzyli włodarze miasta Wysokie Mazowieckie z panem Burmistrzem Jarosławem Siekierko na czele. Przekrój wiekowy uczestników nie jest tu istotny, a dzieci przedszkolne miejscowej „Tęczowej Dwójeczki” biorą w udział w tej imprezie, jako już świadomi chrześcijanie.

                     Obok znanych w Polsce sław, wykonujących ten typ muzyki występują ci, dla których wiara jest jednym z najważniejszych elementów życia duchowego. Grupa V naszego przedszkola stworzyła zespół wykonawców pod nazwą „Promyczki Pana Boga”. Dzieci z ogromnym zaangażowaniem śpiewały piosenki religijne i recytowały wiersze oraz tańczyły. I chociaż do Świąt Bożego Narodzenia było jeszcze sporo czasu, to podczas śpiewania wyczuwalna była tęsknota za zimą, świętami, czasem spędzonym we wspólnym gronie przy rodzinnym stole z żywymi tradycjami wigilijnej pieśni. Wykonanie to stało się świadectwem obecności Pana Boga w życiu tych małych wzrostem a silnych duchem ludzi.

               Nieistotne jest, więc jak się śpiewa, liczy się to, jakie są owoce duchowe nie tylko tych, którzy występowali, lecz i tych, którzy dzielili się swoją wiarą.