Strona główna

Zajęcia w lesie

Las jest bogatym źródłem poznawania świata przyrodniczego. Dzięki zajęciom w terenie dzieci uczą się o wiele więcej, wielozmysłowo poznają otaczający ich świat. Temu właśnie miała służyć zorganizowana 1 października wycieczka do Echo Lasu w Michałkach. Program wycieczki obejmował różnorodne formy aktywności.

Na miejscu powitał nas pan leśniczy Wiesław Stanisławski, który oprowadzał nas po ścieżkach ekologicznych i pięknie opowiadał o lesie i jego mieszkańcach. Dzieci mogły polisensorycznie poznać środowisko – dotknąć, powąchać, posłuchać otaczającej ich przyrody.

Pan Wiesław pokazał dzieciom, czym różnią się poszczególne gatunki drzew, a także jak odróżnić drzewo liściaste od iglastego, opowiadał o przygotowaniach zwierząt do zimy. Przedszkolaki dowiedziały się także, dlaczego niektóre drzewa w lesie są wycinane i co powstaje w ich miejsce, zobaczyły też jak wyglądają rośliny zaatakowane przez szkodniki.

Taka wycieczka to obserwacja naturalnego ekosystemu świata roślin, zwierząt oraz wspaniałe przeżycia dla dzieci. Dzieci obserwowały las, który kryje w sobie wiele ciekawych tajemnic: np. poznały czyścicieli lasu (mrówki, żuka gnojowego). Poznały różnorodność szaty roślinnej lasu: drzewa iglaste, liściaste,  krzewy, mchy i runo leśne. Słuchały odgłosów lasu, a do kącików przyrodniczych zbierały "skarby", które pani Jesień zostawiła w lesie. Były to kolorowe liście (tylko te, które same spadły z drzewa), szyszki, trochę mchu, suche igły drzew iglastych, kawałki kory. Zwieńczeniem wycieczki było pieczenie kiełbasek wspólnie z rodzicami. Dzieci nauczyły się prawidłowego zachowania w lesie, by nie ucierpiała leśna przyroda, zrozumiały znaczenie lasu dla ludzi i zwierząt, doświadczyły, że las to źródło świeżego powietrza. Wycieczka do lasu wzbogaciła wiedzę przedszkolaków oraz miała walory zdrowotne. Dzieci spędziły miło czas na świeżym, zdrowym powietrzu w otoczeniu pięknej, malowniczej przyrody leśnej. Dzieci, dyrekcja i nauczycielki serdecznie dziękują panu leśniczemu, rodzicom dzieci z grupy V i VI za okazaną pomoc w organizacji wycieczki.