Strona główna

Las – to też dom

          Las kojarzy nam się z drzewami, grzybami, ale nie wszyscy pamiętają o tym, że jest to miejsce życia zwierząt i nie można go niszczyć, łamać drzewom gałęzi oraz nie należy tam hałasować i płoszyć zwierzyny. 23 X 2015 r. w naszej placówce odbyło się rokrocznie organizowane Święto Drzewa połączone z rozstrzygnięciem konkursu plastycznego „Las – to też dom” organizowanego przez D. Zawistowską, I. Fiedorczuk, J. Zawistowską, A. Tymińską i M. Niemyjską oraz przy współudziale nadleśnictwa Rudka, które objęło patronatem powyższy konkurs oraz ufundowało nagrody.

Do konkursu przystąpiło 64 przedszkolaków z naszej placówki w wieku 3 – 6 lat. Prace małych artystów oceniało jury w składzie: p. Irmina Herman, p. Eliza Szacka – Ożarowska, Monika Kołakowska. Na uroczystym rozstrzygnięciu pojawił się pan leśniczy Wiesław Stanisławski z Nadleśnictwa Rudka, który pięknie opowiedział o drzewach i jego potrzebach oraz zagrożeniach.

Dzieci biorące udział w konkursie siedziały jak na szpilkach w oczekiwaniu na werdykt, dyplom i nagrody. A wszystko za sprawą prowadzących, które umiejętnie budowały napięcie wśród młodych plastyków. Spotkanie obfitowało w różnorodne zagadki o lesie i jego mieszkańcach, sprawdzające i ukazujące wysoki poziom wiedzy dzieci, piosenki oraz układy choreograficzne czy opowieści ruchowe. W końcu nadszedł wyczekiwany przez wszystkich moment – uroczyste odczytanie nazwisk osób nagrodzonych oraz wyróżnionych. Wszystkie dzieci biorące udział w konkursie otrzymały dyplomy oraz prezenty, a goście – statuetki Eko – Przyjaciół Przedszkola. Po uroczystym rozdaniu nagród p. dyrektor zaprosiła wszystkich na poczęstunek oraz podziękowała i zachęcała do dalszego udziału w konkursach. Bo kto wie, w kim może narodzić się i odkryć talent?...