Strona główna

Literackie skarby

               Trudno dziś walczyć z popularnością komputera i Internetu. Młode pokolenia fascynuje ten wirtualny świat. Książki, literatura kojarzą się z czymś niezwykle nudnym, niepotrzebnym. Jakże trudna i delikatna jest, więc rola pedagogów, aby zachęcać, na różne sposoby, do czytania książek już od najmłodszych lat.

                Takim celom służą programy własne nauczycieli przedszkola, realizowane min. w naszym przedszkolu w grupie V. Dzieci z tej grupy często słuchają czytanych na zajęciach baśni, bajek, opowiadań dla dzieci, by w ten właśnie sposób odkryć w czytanych utworach to, co jest im najbliższe, co porusza ich pozytywne emocje, skłania do właściwych zachowań.

               Często przykład nauczyciela wesprzeć należy przykładem innych ludzi dorosłych, zaangażowanych społecznie i będących autorytetem dla tych młodych ludzi. To właśnie nasze miejskie władze, z Panem Burmistrzem na czele, podjęły ten niełatwy wysiłek. Pan Burmistrz i Pani Burmistrz chętnie czytali dzieciom bajki różnych autorów, podejmowali też ze swoimi słuchaczami dyskusje na ich temat. Dzieci odkrywały w ten sposób, że bajki mogą zawierać cenne przesłania dotyczące ich młodego życia.

               Niezwykłe osoby czytały dzieciom niezwykłe historie w niezwykłych miejscach i w niezwykłym czasie. To nagromadzenie niezwykłości jest istotne, by młode pokolenie, idące dalej w świat widziało w literaturze same pozytywne cechy.