Strona główna

Zintegrowane Jasełka

           Obecność osób niepełnosprawnych może budzić różne emocje, zarówno pożądane, jak również negatywne. Dla dobra obu stron pożądane są raczej emocje pozytywne, gdyż są to ludzie, będący integralną częścią naszego społeczeństwa i ta właśnie integracja musi istnieć od pierwszych dni życia osób z niepełnosprawnością.

           Dzieciństwo jest czasem niekłamanej szczerości w kontaktach interpersonalnych. Dzieci przedszkolne bardzo łatwo nawiązują kontakty, łatwo akceptują poznane osoby. Pomaga to oczywiście w integracji dzieci przedszkolnych z osobami z różnego typu niepełnosprawnością.

           Świetną okazja do budowania dobrych relacji różnych grup społecznych są Święta Bożego Narodzenia. Wszakże na przeróżnych spotkaniach opłatkowych nie tylko składamy życzenia dobrego życia, ale także wspólnie śpiewamy kolędy, a to buduje mocne więzi między ludźmi. Przedszkolaki z naszej miejskiej Dwójeczki gościły u siebie osoby niepełnosprawne, wraz z opiekunami z Ośrodka Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczego w Perkach Karpiach oraz Warsztatów Terapii Zajęciowej w Wysokiem Mazowieckiem. Celem spotkania nie było wprawdzie łamanie się opłatkiem, a przedstawienie Jasełek, ale najważniejsze jest to, jak wiele emocji wzbudziło w przybyłych tutaj gościach. Dzieci w swoim teatralnym wystąpieniu pokazały, że potrafią śpiewać kolędy w różnych językach, lecz najważniejsze jest to, że czuły one ducha Świąt Bożego Narodzenia.

           Goście z zainteresowaniem obejrzeli występy grupy V. Wielką atrakcją był dla nich słodki poczęstunek. Równie ważne było przybycie na spotkanie Mikołaja. Uczestnicy i ich opiekunowie musieli zaprezentować swoje umiejętności artystyczne, bowiem prezenty musiały być „wykupione” piosenką, kolędą lub wyrecytowanym wierszem.

           Spotkania takie są niezapomnianym przeżyciem dla całej społeczności przedszkola, ale najważniejsze, że budzą one dobre emocje w przybyłych tutaj gościach.