Strona główna

Hej kolęda, kolęda… Spotkanie opłatkowe w grupie IV.

Ze Świętami Bożego Narodzenia wiąże się wiele pięknych tradycji i zwyczajów. Jednym z nich jest odgrywanie inscenizacji o Bożym Narodzeniu zwanych Jasełkami.

W dniu 20 grudnia 2016 r. dzieci z grupy IV przedstawiły Jasełka dla swoich rodziców i zaproszonych gości. Głównym celem tej uroczystości było wprowadzenie uczestników w radosną atmosferę Świąt Bożego Narodzenia, kształcenie umiejętności wyrażania uczuć i wzmocnienie więzi emocjonalnej z rodziną.

 

Mali aktorzy, we wspaniałych strojach prezentowali się doskonale. Dzieci przebrane w kostiumy postaci z Jasełek recytowały teksty i interpretowały w sposób aktorski swoje role. Sala wypełniona była kolędnikami- aniołkami, pastuszkami, królami, diabełkami, które śpiewały kolędy, pastorałki i wspaniale recytowały przygotowane wierszyki.

Na zakończenie zgromadzeni goście wysłuchali świątecznych życzeń i symbolicznie przełamali się opłatkiem, który jest symbolem pojednania i przebaczenia, znakiem przyjaźni i miłości.