Strona główna

SPRZĄTANIE ŚWIATA

27 września 2017r. starsze przedszkolaki zgrupy V, VI ,VII i XIII po raz kolejny wzięły udział w ogólnopolskiej akcji „Sprzątanie świata. Samo sprzątanie poprzedzone było  apelem o charakterze edukacyjnym dotyczącym segregowania odpadów komunalnych i recyklingu. Dzieci z zainteresowaniem obejrzały  inscenizację,,Kolorowe kosze”.

Z chęcią wzięły udział w rozmowie i odpowiadały na zadane pytania, wykazując się dużą wiedzą.Każda grupa  zaprezentowała przygotowane  plakaty nawołujące do ochrony środowiska oraz piosenki o tematyce ekologicznej.Nauczycielki szczególną uwagę dzieci zwróciły na segregowanie odpadów oraz recykling. Dzieci poznały kolory pojemników, do których należy wrzucać posortowane odpady. Jednak główną atrakcją tego dnia było sprzątanie „Naszej Ziemi”, nad przebiegiem akcji czuwały nauczycielki, dbając o bezpieczeństwo przedszkolaków. Wszystkie dzieci otrzymały rękawiczki i worki na śmieci, oznaczone odpowiednimi kolorami. Przedszkolaki bardzo zaangażowały się w tę akcję i dokładnie wykonały swoje zadanie. Od dziś będą pamiętały, że należy dbać i szanować przyrodę. Każdy uczestnik otrzymał dyplom ,,Miłośnika Przyrody”.