Strona główna

Grupa X, XI, XII

Dnia 18.10.2017 w grupach 6 - latków odbyło się rokrocznie organizowane ,,Święto Drzewa”. Głównym celem podjęcia tej tematyki, było: wyrabianie u dzieci emocjonalnego stosunku do środowiska przyrodniczego, rozwijanie postaw proekologicznych, zapoznanie z tematyką dotyczącą ochrony drzew, zachęcanie do zaangażowaniu się w działania na rzecz ochrony środowiska  (sadzenie nowych drzew), ukazanie zalet drzewa dla człowieka i przyrody.

W przyswajaniu wiedzy przyrodniczej pomagały różnorodne zagadki, układanie puzzli, a także zabawa, śpiew  i taniec. Dzieci bowiem świetnie bawiły się przy piosenkach o tematyce ekologicznej. 

Podjęte działania miały na celu przede wszystkim propagowanie idei ochrony przyrody, kształtowanie pozytywnego stosunku do niej, pogłębianie wiedzy na temat drzew i integrowanie dzieci z całego przedszkola we wspólnej nauce i zabawie.