Strona główna

Nasz pierwszy bal

Pierwsze dni w przedszkolu są dla dzieci i rodziców ogromnym przeżyciem. Jest to duży stres, związany z kilkugodzinną codzienną rozłąką. Ważnym zadaniem pracowników przedszkola jest, aby dzieci czuły się tu bezpiecznie i by tęsknota za rodzicami była jak najmniejsza. Tutaj dzieci uczą się poznawać świat, uczą się właściwych relacji społecznych. Dobrym sposobem angażowania dzieci w społeczność grupy jest Dzień Przedszkolaka.

 

            Ważnym punktem wspomnianej uroczystości jest Bal, w którym uczestniczą wszystkie dzieci, zarówno te starsze, jak i młodsze. W takim balu brały również udział przedszkolaki grupy  I i III. Podczas balu był czas na swobodne zabawy, na żartobliwe gry i konkursy, na pląsy i tańce w parach i oczywiście na zabawę i odpoczynek. Dzieci doskonale bawiły się, z radością brały udział w propozycjach przygotowanych przez nauczycielki przedszkola. Naturalną rzeczą jest też fakt, że w zabawach w równym stopniu uczestniczyły dzieci niepełnosprawne.

            Taki dzień, obfitujący w przedszkolne atrakcje, zostanie na długo w pamięci przedszkolaków i zniweczy stres spędzania czasu bez obecności rodziców.