Strona główna

Dzieci z grupy VIII uwielbiają zabawy badawcze.

Dzieci już od urodzenia są ciekawskimi badaczami i odkrywcami. Uczą się przez działanie, zbierając swoje doświadczenia „ręką, sercem i głową”. Aktywność poznawcza jest dla nich w pewnym sensie rzeczą naturalną wynikającą z wrodzonej potrzeby wysiłku umysłowego. Zazwyczaj przejawia się w zadawaniu przez dziecko pytań. Aby jednak wystąpiła ona w takim stopniu, który miałby większe znaczenie dla jego rozwoju, należy aktywność poznawczą dzieci stymulować i ukierunkowywać. Można to robić za pośrednictwem zabawy, w trakcie której dziecko ma okazję do samodzielnego poszukiwania odpowiedzi na nurtujące je pytania. Najlepiej bowiem zapamiętujemy to, co nam się miło kojarzy.

Działalność badawcza wywiera korzystny wpływ na różne sfery rozwoju dziecka, m.in. sferę aktywności twórczej. Zabawy badawcze są też świetną okazją do kształtowania się w umyśle dziecka nowych operacji umysłowych takich jak: analiza, synteza, porównywanie i uogólnianie. Przy okazji dzieci rozwijają wytrwałość, koncentrację uwagi i spostrzegawczość.

Dzieci z grupy VIII w ramach tematu o wodzie wzięła udział w zajęciach praktycznych. Dzieci badały właściwości wody, mogły przelewać wodę kubeczkami, nakraplały wodę pipetami, sprawdzały jakie przedmioty toną, a które pływają na powierzchni. Na koniec zajęć dzieci zrobiły lampę typu „lawa”. Zabawa podobała się wszystkim, a radość widać na poniższych zdjęciach.