Strona główna

Nasiąkają patriotyzmem

Bogata historia naszego kraju wymagała od obywateli ogromnych ofiar z poświęceniem życia włącznie. Dzisiejsza sytuacja polityczna nie zmusza nas do heroizmu, mamy jednak przywilej i obowiązek rozbudzania własnego patriotyzmu i przekazywania go następnym pokoleniom. Pojęcie obywatela niesie za sobą sporo znaczeń. Postawa obywatelska to trud wykonywania obowiązków szkolnych, poznawania polskiej historii, to uczciwa praca i udział w życiu publicznym. Dzieci przedszkolne powinny poznawać takie postawy, a najlepszym sposobem wyrażenia przez nie patriotyzmu jest zaangażowanie w śpiew tradycyjnych pieśni patriotycznych.

 

                Taką lekcję miłości ojczyzny zaproponowało dzieciom Przedszkole Miejskie nr 2 w naszym mieście. Patriotyczne śpiewanie gromadzi tu, nie po raz pierwszy, znamienitych gości. Zaproszeni do aktywnego śpiewania byli oczywiście rodzice dzieci przedszkolnych, jednak podkreślić należy piękny przykład zaangażowania Pana Burmistrza Jarosława Siekierko, Radnych Miasta Pana Józefa Sokolika, Lecha Śliwowskiego, Stanisława Chmielewskiego, Pani Dyrektor MOK Małgorzaty Sałęga, Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących Ryszarda Flanc oraz Pani Prezes Zarządu Koła Sybiraków w Wysokiem Mazowieckiem Danuty Łętowskiej i Pani Prezes Barbary Koc.

                Przykład dorosłych dodał dzieciom odwagi, bo bez skrępowania, w ogromnych emocjach śpiewały pieśni, będące w naszej świadomości kanonem małego patrioty. Na koniec dzieci wysłuchały wystąpienia swoich starszych koleżanek z Liceum Ogólnokształcącego, które okazały się absolwentkami naszej placówki. Przeddzień 99 rocznicy odzyskania niepodległości stał się szczególnym dniem, który przedszkolaki przeżyły w pozytywnych, patriotycznych emocjach.