Strona główna

„Zimą wkoło jest wesoło”- gry i zabawy dydaktyczno- integracyjne.

Bardzo cenną formą współpracy z Rodzicami są "zajęcia otwarte". Są doskonałą okazją poznania własnego dziecka, jego przedszkolnych przyjaciół. Mają one na celu pokazanie rodzicom w jaki sposób można połączyć zabawę z nauką, a także praktycznie wykorzystać umiejętności dzieci. Udział w tego typu zajęciach pozwala rodzicom poznać wszelkie aspekty życia przedszkolnego, obserwować swoje dziecko podczas zajęć wśród rówieśników, ukazać jego umiejętności i zasób wiadomości. Bezpośredniego uczestnictwa i doświadczenia tego co robi dziecko, nie zastąpi nawet najpełniejsza informacja  nauczyciela.

       Dnia 13.12.2017r. w grupie IV odbyły się zajęcia pod hasłem "Zimą wkoło jest wesoło", których celem było wyzwalanie i rozwijanie różnych sposobów twórczej ekspresji (ruchowej, muzycznej, plastycznej, matematycznej, polonistycznej), integracja dzieci i rodziców oraz wyzwalanie pozytywnych emocji podczas wspólnej zabawy. Rodzice wraz z dziećmi na zajęciach uczestniczyli w zabawach ruchowych o tematyce zimowej "Śnieżyca", "Taniec na krze". Na zajęciach nie mogło zabraknąć rozwiązywania zagadek o tematyce zimowej. Z ogromnym zaangażowaniem " Sprzątały śnieżynki" segregowały przedmioty wg 1 cechy, porównywały  liczebność zbiorów,  liczy w zakresie 4 i więcej, rozpoznawały kolory. Dzieci ładnie posługiwały się określeniami wielkości: mały, duży, najmniejszy, największy podczas układania figurowych bałwanków.

Na twarzach dzieci można było zaobserwować radość. Wszystkim udzielił się pogodny i serdeczny nastrój gdyż każdy z nich otrzymał dyplom "Poszukiwacza Zimy".