Strona główna

Przedszkolaki poznają historię

W dniach 19, 20 i 21 lutego sześciolatki z Przedszkola Miejskiego Nr 2 uczestniczyły w zajęciach z historii w Izbie Ziemi Wysokomazowieckiej. Celem tych zajęć było rozbudzanie wśród dzieci miłości i przywiązania do ziemi ojczystej, w szczególności do swojego miasta i regionu. Z historią zapoznał dzieci Pan Kazimierz Dąbrowski, który w przystępny dla przedszkolaków sposób oprowadził dzieci po pomieszczeniach izby opowiadając o naszym mieście i powiecie od powstania do czasów współczesnych.

 Podczas wizyty dzieci poznały datę powstania, herb i flagę miasta oraz jak powstała nazwa Wysokie Mazowieckie.  Oglądały prace twórców lokalnych malowane farbami jak też rysowane ołówkiem, poznały informacje o poetce i autorce dramatów i słuchowisk Hannie Kowalewskiej mieszkance naszego miasta. Największą ciekawość wzbudziły u dzieci rekwizyty z II wojny światowej oraz zdjęcia miasta przed wojną i po niej.

Dużo można jeszcze napisać o zgromadzonych materiałach o naszym mieście i powiecie, ale najlepiej byłoby gdyby każdy mieszkaniec odwiedził Izbę Ziemi Wysokomazowieckiej w Miejskim Ośrodku Kultury.          

GRUPA XIII