Strona główna

Przedszkolaki "wolą wodę"

Program „Mamo, Tato, wolę wodę!” wspiera rodziców i nauczycieli w kształtowaniu zdrowych nawyków żywieniowych u najmłodszych. Jest on odpowiedzią na narastający w polskim społeczeństwie, zwłaszcza wśród dzieci, problem z nadwagą i otyłością. Przedszkole Miejskie Nr 2 postanowiło aktywnie przeciwdziałać temu zjawisku i poprzez edukację oraz zabawę podkreślać rolę wody w codziennej diecie dziecka. Partnerami merytorycznymi programu są Instytut Matki i Dziecka i Instytut Żywności i Żywienia, zaś honorowy patronat nad nim objął Minister Edukacji Narodowej.

Działania podjęte przez nauczycieli przedszkolnych obejmowały uświadomienie najmłodszym zasad zdrowego odżywiania, w tym zapotrzebowania organizmu w wodę i jej przewagi nad napojami dostępnymi w dystrybucji komercyjnej. Tym celom służyły różne formy pracy przedszkolnej, min. zabawy ruchowe w sali i na świeżym powietrzu oraz przygotowywanie wraz z dziećmi zdrowych posiłków.

Program składa się z dwóch etapów. Nasza wysokomazowiecka Dwójeczka przeszła pierwszy i zakwalifikowała się do następnego. Tabliczka z tytułem programu, umieszczona na murach przedszkolnych, jest nie tylko wyrazem naszego udziału w programie, to także potwierdzenie objęcia naszego przedszkola jego patronatem.