Strona główna

Razem posprzątajmy świat

          21 września 2018 r. przedszkolacy z grupy X, XI, XII i XIII uczestniczyli w akcji ekologicznej „Sprzątanie świata”. W tym roku przebiegała ona pod hasłem „ Razem posprzątamy świat”. Głównym celem akcji „Sprzątanie świata” jest rozbudzenie świadomości ekologicznej dzieci i odpowiedzialności za środowisko naturalne. To także zachęta do działań na rzecz ochrony środowiska.

          Akcję rozpoczęto pogadanką na temat zasad bezpieczeństwa oraz głównych jej celów. Następnie dzieci wzięły udział w zabawie dydaktycznej, utrwaliły sobie wiadomości na temat segregacji i recyklingu. Wszystkie grupy wzięły też udział w quizie wiedzy ekologicznej i okazało się, że nasze przedszkolaki wiedzą co dobre jest dla środowiska. W nagrodę wszystkie grupy otrzymały pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie.

Następnie wszystkie dzieciaki pozytywnie zmotywowane i zaopatrzone w worki na śmieci i jednorazowe rękawice, wyruszyły w teren. Dzięki pięknej, słonecznej pogodzie akcja przebiegła bardzo szybko i sprawnie.

       Zaskoczeniem dla wszystkich był widok parku -  dzieci musiały szukać papierków, tak było czysto. Widać, że edukacja ekologiczna w naszym mieście jest na wysokim poziomie. Ludzie zrozumieli, jak ważne jest dbanie o czystość otoczenia i jakie mogą być tego skutki w przyszłości. Od lat nasze Przedszkole  bierze udział w tego typu akcjach. Widzimy, że nasza proekologiczna postawa wpływa pozytywnie na zmianę nawyków i przyzwyczajeń mieszkańców naszego miasta i naszych podopiecznych. Przedszkolacy - uczestnicy tegorocznej akcji „Sprzątania świata” wyrazili nadzieję, że ich praca nie poszła na marne.