Strona główna

ŚWIĘTO DRZEWA W GRUPIE 6 LATKÓW

17 października 2018 r., w grupie X, XI, XII ( 6- latków) obchodziliśmy Dzień Drzewa. Celem akcji jest wzbogacenie wiadomości dzieci na temat drzew i ich znaczenia w środowisku; kształtowanie opiekuńczego stosunku do roślin, rozwijanie postaw proekologicznych, tworzenie warunków do różnorodnej aktywności dzieci;  pobudzanie wyobraźni dziecięcej przez muzykę, słowo, ruch, działalność plastyczną, kształtowanie motywacji do samodzielnego czytania, rozwijanie umiejętności współdziałania w zespołach.

 Las kojarzy nam się z drzewami, grzybami, ale nie wszyscy pamiętają o tym, że jest to miejsce życia zwierząt i nie można go niszczyć, łamać drzewom gałęzi oraz nie należy tam hałasować i płoszyć zwierzyny. Dlatego wstępem do naszej zabawy było rozwiązanie krzyżówki, z którą 6 latki bardzo dobrze sobie poradziły.

Następnie przedszkolaki oglądały prezentację multimedialną  „Co to jest las?” która poszerzyła wiedzę  dzieci na temat tego środowiska. Spotkanie obfitowało w różnorodne zagadki słuchowe i obrazkowe o lesie i jego mieszkańcach, sprawdzające i ukazujące wysoki poziom wiedzy dzieci, piosenki oraz opowieści ruchowe.

Następnie 6 latki uczestniczyły w grupowych warsztatach plastycznych. Każda grupa wykonała zespołową pracę wybraną przez siebie techniką -  tematem były drzewa naszych lasów.

Na zakończenie uroczystości  dzieci złożyły  uroczyste przyrzeczenie „Przyjaciela lasu”.