Strona główna

Przedszkole Miejskie Nr 2 laureatem w konkursie Stulecie niepodległości w Barwach Biało- Czerwonych

Bardzo chętnie bierzemy udział we wszelkich konkursach plastycznych, tanecznych, recytatorskich na różnych szczeblach. Wzięliśmy również udział w wojewódzkim  konkursie organizowanym przez Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku oraz Kuratorium Oświaty, pt. Stulecie niepodległości w Barwach Biało- Czerwonych.

Warunkiem udziału w konkursie było opracowanie i zrealizowanie przedsięwzięcia , które zintegruje społeczność przedszkolną podczas przygotowywania świątecznych dekoracji w budynku i na zewnątrz przedszkola. Przedsięwzięcie to miało za zadanie odnaleźć nowe, interesujące i integrujące całą społeczność przedszkolną: dzieci , nauczycieli i rodziców formy przeżywania świąt narodowych. Celem było również kształtowanie szacunku do symboli narodowych i tworzenie nowych tradycji.

 W naszym przedszkolu ma miejsce wiele działań będących wyrazem wspólnych obchodów związanych z setną rocznicą odzyskania niepodległości. Wszystkie nasze poczynania zostały udokumentowane i znalazły się w prezentacji multimedialnej opracowanej na konkurs. Przedszkole otrzymało wyróżnienie, a nam bardzo miło było odebrać je na uroczystym rozdaniu nagród w Białymstoku.