Strona główna

Las- od 100 lat polski i piękny

„Las kryje w sobie tajemnic bez liku,

nawet tuż obok Ciebie, w tym małym gaiku.

Stare drzewa historie sprzed lat opowiadają,

zwierzęta z zaciekawieniem ich słuchają...”

 Edukacja przyrodnicza i ekologiczna w przedszkolu jest  elemenem narodowej strategii edukacji ekologicznej i koncepcji zrównoważonego rozwoju. Zgodnie z założeniami podstawy programowej w pracy z dziećmi  wdrażamy edukację przyrodniczą i ekologiczną . Bazujemy na naturalnej ciekawości i aktywności dzieci. Umożliwiamy wszystkim dzieciom zdobywanie wiedzy i umiejęności niezbędnych dla poprawy stanu środowiska. Tworzymy nowe wzorce zachowań i postaw mając na uwadze troskę o jakość środowiska. Kształtujemy wrażliwość zarówno na piękno, jak i na szkody wyrządzone przez człowieka środowisku. Uczymy szacunku dla innych istot. Oddziałujemy na styl życia i świadomość ekologiczną dzieci.  Kształtujemy nawyki i zachowania proekologiczne już od wczesnego dzieciństwa.

 Nasze przedszkole każdego roku realizuje treści  z zakresu edukacji przyrodniczej i ekologicznej.  W związku z tym już po raz dziewiąty obchodziliśmy „Święto Drzewa”. 

Do tej uroczystości starsze przedszkolaki przygotowywały się  na „Zajęciach terenowych” w Leśnictwie Trzeciny pod fachową  opieką pana Adama Stanisławskiego leśniczego z Nadleśnictwa Rudka . Mali tropiciele przyrody uważnie obserwowali i słuchali zarówno lasu, jak i jego gospodarza, który chętnie dzielił się  leśnymi nowinkami i tajemnicami. Dzieci oglądały prawie stuletnie drzewa, które zostały posadzone już w niepodległej Polsce. Zajęcia terenowe   były inspiracją   do stworzenia wielu prac plastycznych i udziału w przedszkolnym konkursie plastycznym „Las- od 100 lat polski i piękny”.

7 listopada  w przedszkolu odbyło się „Święto Drzewa”.  Mali przyjaciele przyrody  na uroczystość  przybyli ubrani na zielono tak jak nasz gość pan Tadeusz Zawistowski - leśnik z Nadleśnictwa Rudka.Przedszkolaki obejrzały film pt.: „Co to jest las?” utrwalając wiedzę na temat fauny i flory lasu.  Doskonale wiedziały, co zagraża mieszkańcom lasu i w jaki sposób ludzie mogą  im pomagać.  Aktywnie uczestniczyły w zabawie „Piętra  lasu”, układały puzzle przedstawiające leśnych mieszkańców,  pełniły rolę małego nasionka drzewa, wcielały się w bohaterkę filmu wiewiórkę „Rudą” i tak sprytnie jak ona chowały orzechy do spiżarni.

Po „leśnych zmaganiach” nadszedł czas na rozstrzygniecie konkursu plastycznego zorganizowanego dla uczczenia 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Do konkursu przystapiło 75 przedszkolaków, którzy razem ze swoimi rodzicami ukazali piękno polskiego lasu wykazując się niezwykłym talentem i wspaniałą inwencją twórczą. Małym artystom nagrody ufundowało Nadleśnictwo Rudka i Rada Rodziców naszego przedszkola.

Nasz gość leśnik  przywiózł  sadzonkę dębu, którą  z  dumą odebrały najstarsze przedszkolaki. Pod jego czujnym okiem , w przedszkolnym ogrodzie  przedszkolaki  z grupy XIII posadziły sadzonkę  „DĘBU NIEPODLEGŁOŚCI”.