Strona główna

Lekcja Niepodległości w Przedszkolu Miejskim nr 2

Święto Niepodległości to lekcja patriotyzmu nie tylko dla dorosłych, ale także dla tych najmłodszych członków naszego społeczeństwa, czyli przedszkolaków. W  naszym przedszkolu w sposób niezwykle szczególny uczczono  rocznicę odzyskania niepodległości. Tak naprawdę wszelkie obchody tego Święta rozpoczęliśmy dużo wcześniej, biorąc pod uwagę przebieg każdej uroczystości przedszkolnej, pisząc plany pracy, wcielając patriotyczne działania praktycznie każdego dnia przebywania w przedszkolu.

 Tydzień poprzedzający pamiętną datę 11 listopada wszystkie dzieci z naszego przedszkola podejmowały wszelkie działania, aby tak ważna dla nas rocznica była w sposób doniosły uczczona. Nauczycielki rozwijały u dzieci miłość do małej i wielkiej Ojczyzny poprzez wyjaśnienie symboli narodowych i ich znaczenia (godło, flaga, hymn). Dzieci poznawały legendy o powstaniu państwa polskiego, dostrzegały piękno i wartość polskiej tradycji, kultury, nauki i sztuki. Podczas codziennych sytuacji dydaktyczno – wychowawczych przybliżane były wybrane postaci bohaterów narodowych. Dzieci z ogromną radością recytowały „Katechizm Polskiego Dziecka”, a Hymn Polski można było usłyszeć już w grupach najmłodszych przedszkolaków.

 Starszaki  przedstawiły program słowno-muzyczny, w którym opowiedziały krótko historię Polski  w okresie zaborów oraz walkę narodu polskiego  o wolność . Dzieci  odśpiewały hymn Polski, pieśni patriotyczne o Polsce, recytowały wiersze. Na zakończenie uroczystości wszystkie dzieci z najstarszych grup udały się pod Pomnik Niepodległości w naszym mieści z balonami w barwach biało – czerwonych. Po wspólnie odśpiewanym Hymnie wszystkie balony zostały wypuszczone w powietrze na znak zbudowania tożsamości i wspólnoty narodowej z naszym krajem, naszą ojczyzną.

 Niezwykle istotną kwestią jest budzenie przywiązania do ojczyzny, do swego miasta. W naszym przedszkolu uczymy dostrzegać jego piękno, słowem kształtować uczucia, z których po latach zrodzić się może prawdziwy patriotyzm. Myślę, że tak obchodzony Dzień, Tydzień i Rok upamiętniający Odzyskanie Niepodległości przez Polskę na długo zapamiętają w swoich sercach zarówno nasi wychowankowie jak i ich rodzice.