Strona główna

Komunikat

 UWAGA NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT

 DO DNIA 08.04.2019 r. godz. 10.00

Stowarzyszenie Oświatowe „Świat Malucha” w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Armii Krajowej 3

18-200 Wysokie Mazowieckie

NIP: 7221628203

REGON: 200855741

Tel/fax 86 275 08 08

zaprasza do składania ofert na wykonanie inwestycji pn:„Rozwój infrastruktury sportowo- rekreacyjnej na terenie miasta Wysokie Mazowieckie”

Numer ogłoszenia 08/07/03/2019

Załącznik nr 10 – Pytanie i odpowiedzi z dnia 21.03.2019r.

Załącznik nr 11 – Nowy przedmiar robót z dnia 25.03. 2019r.

Załącznik nr 12 – Nowe zapytanie ofertowe z dnia 25.03.2019r.

Załącznik nr 8 - Nowe zapytanie ofertowe z dnia 19.03.2019r.

Załącznik nr 9 - Uwaga: Nowy przedmiar robót z dnia 19.03.2019r

Załącznik nr 10 - Pytania i odpowiedzi z dnia 19.03.2019r

Zapytanie ofertowe 07.03.2019r

Załącznik nr 1- formularz ofertowy

Załącznik nr 2- oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3- projekt umowy

Załącznik nr 4- przedmiar robót

Załącznik nr 5- Dokumentacja projektowa

Załącznik nr 6- Mapa do projektu

Dodatkowe informacje dotyczące zapytania ofertowego opublikowane są na portalu ARiMR www.portalogloszen.arimr.gov.pl