Strona główna

Informacja o wyborze oferty

Informacja z rozstrzygnięcia zapytania ofertowego
z dnia 07 marca 2019 r. Nr ogłoszenia 08/07/03/2019

na wykonanie zadania pn.:

„Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta Wysokie Mazowieckie”

 

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty


Załącznik 1. Informacja o wyborze oferty 24.04.2019r