Strona główna

Rozstrzygniecie Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego „Z kulturą za pan brat”

W drugiej połowie maja w naszym przedszkolu odbyło się rozstrzygnięcie Międzyprzedszkolnego Konkursu Plastycznego Z kulturą za pan brat.

W konkursie wzięło udział 62 prace w czterech kategoriach wiekowych z pięciu przedszkoli. Do najważniejszych celów konkursu należało: wyrabianie pozytywnych postaw życiowych oraz wyrażanie przez dziecko znajomości kulturalnych zachowań w różnych formach ekspresji plastycznej. Jury brało pod uwagę oryginalność ujęcia tematu oraz samodzielność wykonania pracy.

Dziękujemy sponsorom za ufundowanie nagród oraz dyrekcji za umożliwienie przeprowadzenia konkursu.