Strona główna

Książki w parku

W słoneczny czerwcowy dzień dzieci z grupy I i III wybrały się na wycieczkę do parku. Celem wyprawy było obejrzenie „ szafki z książkami”. Po dotarciu na miejsce nauczycielki wytłumaczyły , że ta „ magiczna szafka” ma w sobie książeczki, które przyniosły tam dzieci, ponieważ już je przeczytały lub z nich wyrosły. Powiedziały również, że one też mogą przynieść tam swoje stare książeczki, aby mogły posłużyć innym.

Dzieci z uwagą oglądały pozycje zmieszczone w tym miejscu i słuchały czytanej przez nauczycielkę bajki. Po obejrzeniu odłożyliśmy je na miejsce. Dzieciaczki zgodnie zadeklarowały, że przyniosą swoje przeczytane już i niepotrzebne im książeczki.