Strona główna

Ziemia- nasza ukochana planeta

Uroczyście przyrzekamy: 
Chronić przyrodę,
Oszczędzać wodę,
Dokarmiać ptaki,
Dbać o zwierzaki,
Kwiaty hodować,
Drzewa szanować,
Nigdy nie śmiecić i uczyć tego wszystkie dzieci.

Międzynarodowy Dzień Ziemi to coroczne wydarzenie, które jest bardzo bliskie naszej przedszkolnej społeczności.  Obchodzimy je  w celu promowania ochrony środowiska, rozszerzania świadomości ekologicznej i życia w zgodzie z naturą.

 Tego dnia mali przyjaciele przyrody  na uroczystość przedszkolną  przybyli ubrani na zielono.Wszyscy z wielkim zainteresowaniem  obejrzeli ekologiczne przedstawienie w wykonaniu  grupy XIII. Zaraz po przedstawieniu odbyła się projekcja filmu  edukacyjnego pt. „W kontakcie z naturą” i bardzo lubiany  przez dzieci ekologiczny kwiz.  Wszystkie przedszkolaki wykazały się ogromną wiedzą  na temat sposobów ochrony środowiska przyrodniczego. Na koniec uroczystości składając przysięgę obiecały, że  będą  dbać o Ziemię- nasz wspólny dom.