Strona główna

Bezpieczni w Internecie

Policjanci z Powiatowej Komendy Policji w Wysokiem Mazowieckiem przeprowadzili zajęcia profilaktyczne dla dzieci z grupy VII na temat bezpieczeństwa w sieci. W trakcie zajęć dzieci usłyszały o wielu zagrożeniach wynikających z korzystania z Internetu, od gier i treści nieodpowiednich dla wieku, poprzez kontakty z osobami poznanymi w sieci. Pani policjantka przedstawiła prezentacje multimedialną, z której dzieci mogły dowiedzieć się jak należy korzystać z urządzeń multimedialnych i Internetu.

Spotkania profilaktyczne poświęcone były tematyce związanej z zagrożeniami płynącymi z sieci. Obok całej gamy pozytywnych zastosowań Internetu, pojawiają się również liczne zagrożenia. Policjantka uczulała uczestników spotkani na zagrożenia związane z korzystaniem z Internetu, a także telefonu komórkowego. W trakcie zajęć dzieci usłyszały o wielu zagrożeniach wynikających z korzystania z Internetu, od gier i treści nieodpowiednich dla wieku poprzez kontakty z osobami poznanymi w sieci, aż do przemocy rówieśniczej z użyciem mediów elektronicznych.