Strona główna

Wielkie sprzątanie

W dniu 26 września 2019r. dzieci z grup starszych naszego przedszkola po raz kolejny wzięły udział w ogólnopolskiej akcji ,,Sprzątanie Świata”.  Tegoroczna akcja miała na celu propagowanie selektywnego zbierania odpadów z podziałem na następujące frakcje: odpady plastiku, szkło, papier.

Przed przystąpieniem do sprzątania dzieci obejrzały krótką inscenizację w wykonaniu przedszkolaków z grupy VII dotyczącą segregowania odpadów oraz powtórzyły z paniami kolory pojemników do których należy wrzucać posortowane odpady. Następnie po krótkiej pogadance, zaopatrzone w rękawiczki jednorazowe i kolorowe worki z wielkim zaangażowaniem udały się razem ze swoimi nauczycielkami na ,,Wielkie Sprzątanie” naszej okolicy.

Widząc, jak dużo jest śmieci wokół nas i jak trudno to wszystko posprzątać, przedszkolaki nauczyły się, że czystość otoczenia, w którym przebywamy, zależy tylko od nas.