Strona główna

Kto mieszka w „zielonym domu” ?

Po raz kolejny przedszkolaki z dwójeczki obchodziły  „Święto Drzewa”. 07 listopada 2019r, wszystkie dzieci 4,5 i 6 letnie przybyły do przedszkola ubrane na zielono. Nasz przedszkolny korytarz zamienił się w „zielony las”. Celem tej przepięknej uroczystości jest przede wszystkim propagowanie idei ochrony przyrody, kształtowanie pozytywnego stosunku do niej, pogłębianie wiedzy na temat znaczenia drzewa w życiu człowieka, a także rozwijanie  szacunku do zwierząt;  integrowanie dzieci z całego przedszkola we wspólnej nauce i zabawie. Dzieci chętnie i z ogromnym zaangażowaniem uczestniczyły w zabawach przygotowanych przez prowadzących uroczystość. Rozwiązywały zagadki słuchowe; układały puzzle, brały udział w zabawach ruchowo – naśladowczych. Nasi mali ekolodzy wykazali się  dużą wiedzą na temat środowiska leśnego.

 Z okazji obchodzonej uroczystości do naszego przedszkola przybył specjalny gość, Pan Leśnik Błażej Safaryn, który opowiedział o swojej trudnej, a zarazem ciekawej pracy. Następnie przedstawił przedszkolakom prezentację multimedialną na temat drzew, ich roli w przyrodzie i w życiu człowieka oraz film na temat zwierząt żyjących w „zielonym domu”. Całą uroczystość uświetnił krótki koncert w wykonaniu gościa na trąbce sygnałowej.

Podczas uroczystości odbyło się też rozstrzygnięcie konkursu plastycznego „Mieszkańcy lasu”. Jury w składzie: p. Ewa Kolińska, p. Urszula Skawska – Dąbrowska i p. Emilia Wojtkowska – Orłowska miało nie lada zadnie do wykonania, ponieważ dzieci wykonały 82 prace.Jury przyznało 12 nagród głównych dla dzieci w czterech kategoriach wiekowych: 3, 4, 5, i 6 latki.Wszystkie dzieci otrzymały pamiątkowe dyplom i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Nadleśnictwo Rudka i Radę Rodziców.

Na zakończenie uroczystości przedszkolaki z XIII grupy razem z Panem Leśnikiem na przedszkolnym placu posadziły symboliczny dąb.