Strona główna

Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta Wysokie Mazowieckie

„Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta Wysokie Mazowieckie”.

realizowany w ramach umowy Nr 00540-6935-UM1010800/18 z dnia 28 grudnia 2018r.

 

Współfinansowany ze środków:

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

Cel projektu: Poprawa dostępności do infrastruktury rekreacyjnej i sportowej dla mieszkańców miasta Wysokie Mazowieckie poprzez budowę nowego placu zabaw, nowej wiaty śmietnikowej, budowę nowych miejsc postojowych oraz wymianę nawierzchni betonowej na kostkę brukową z posypką z grysu .

Kwota dotacji: 263 916,00 zł.