Strona główna

Górnik węgiel kuje, ciężką pracę wykonuje

 13 grudnia 2019r dzieci z grupy XIII odwiedził górnik pan Marcin Kruszewski aby poszerzyć wiadomości dzieci na temat ciężkiej i czasami niebezpiecznej pracy górnika. Pan Kruszewski przybył w pełnym galowym umundurowaniu. Przedszkolaki miały okazję przyjrzeć się z bliska czapce górniczej, szpadzie i odznaczeniom, które górnicy otrzymują za długoletnią, ciężką pracę w kopalni, co było dla nich dużą atrakcją spotkania.

Pan Kruszewski wytłumaczył dzieciom jakie znaczenie mają kolory pióropusza na czapce i kto je nosi. Opowiedział też o tym, jakie znaczenie mają poszczególne elementy stroju. Przedszkolaki chętnie oglądały górniczy mundur. Miły gość przeczytał dzieciom legendę „Skarbnik – duch kopalni”. Dzieci z zainteresowaniem wysłuchały opowieści przedstawianych przez górnika.Oczywiście nasz gość pozwolił dzieciom przymierzyć górnicze czako, może w przyszłości ktoś z nich będzie go nosić naprawdę. Wszystkie przedszkolaki zostały obdarowane przez gościa prawdziwymi górniczymi cukierkami.

Dziękujemy panu Marcinowi Kruszewskiemu za poświęcony czas i zaangażowanie.