Strona główna

Informacja dla rodziców o opłatach za przedszkole.

Opłaty za przedszkole przelewem!

Na nr konta bankowego: 86 1020 1332 0000 1802 0706 0728

W celu uzyskania wszelkich informacji dotyczących wysokości opłat, prosimy kontaktować się z sekretariatem pod nr tel. 86 275 24 81.

Przy wpłacie, w tytule prosimy umieścić: imię i nazwisko dziecka oraz grupę do której uczęszcza dziecko. Jeżeli do przedszkola chodzi rodzeństwo można wpłaty dokonać na jednym przelewie ale proszę pamiętać o wyszczególnieniu danych dzieci.