Strona główna

Aktualizacja wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego

Główny Inspektor Sanitarny 4 maja 2020 r. zaktualizował wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. Poniżej w załączniku przedstawiamy te zalecenia.

Zalecenia