Strona główna

UWAGA! KOMUNIKAT!

ZAPYTANIE OFERTOWE

 Na wykonanie zadania pn.:

 „Rozwój infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie miasta Wysokie Mazowieckie Etap 2

  przedsięwzięcie realizowane w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

ZAMAWIAJĄCY:

Stowarzyszenie Oświatowe „Tęczowa Dwójeczka”           

w Wysokiem Mazowieckiem

ul. Wołodyjowskiego 2

18-200 Wysokie Mazowieckie

NIP: 722 163 14 12

REGON: 380952068

Tel/fax 86 275 24 81

 

Opis zadania


Załączniki:

Załącznik 1. Formularz ofertowy

Załącznik 2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik 3. Projekt umowy

Załącznik 4. Przedmiar robót

Załącznik 5. Projekt budowlany

Załącznik 6. Rysunek do projektu