Strona główna

Multimedialny świat przedszkolaków z grupy VII

Piętnastego grudnia w grupie pięciolatków odbyły się zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem urządzeń multimedialnych pt. „Multimedialny świat przedszkolaka”, mające na celu wdrażanie do kształtowania kompetencji cyfrowych dzieci, wdrażanie do odpowiedzialnego i bezpiecznego posługiwania się sprzętem komputerowym i multimedialnym oraz kształtowanie umiejętności samodzielnego programowania oraz logicznego myślenia. W dzisiejszych czasach coraz częściej w pracy z dziećmi sięgamy po urządzenia multimedialne w celu urozmaicenia zajęć.

Dzieci z grupy VII dzięki takim zajęciom utrwaliły nazwy sprzętów multimedialnych, które zapakował pod choinką Mikołaj, wskazały ich zastosowanie, poznały zasady bezpiecznego obchodzenia się z tymi urządzeniami oraz wykonywały na nich różne zadania. Pięciolatki oglądały m.in. prezentację multimedialną na temat bezpiecznego obchodzenia się z prądem, szukały zaginionych części garderoby Mikołaja na obrazku w tablecie, odkodowywały zakodowany prezent na macie do kodowania, a także wspólnie redagowały na tablicy multimedialnej, a następnie drukowały list do Świętego Mikołaja. Zajęcia pozwoliły dzieciom na zdobycie nowych wiadomości oraz poszerzenie zasobów swoich doświadczeń z urządzeniami multimedialnymi.