Strona główna

Tuwim - dzieciom

        Wiersze dla dzieci to ta część twórczości Juliana Tuwima, którą wszyscy znamy i z którą najbardziej kojarzy nam się ów poeta. Wiersze te, to rymowane opowiastki o różnych postaciach, przedmiotach, jedzeniu i zwierzętach. Wszystkie są napisane dowcipnym językiem, wszystkie opisują jakiś fragment rzeczywistości, wiele z nich ma ukryty morał lub przesłanie, nikogo nie wyszydzają, nie krytykują, nie ośmieszają i nie piętnują. Uczą za to zrozumienia, szacunku i sympatii do świata, nawet, jeśli jest inny, niż sobie to czasem wyobrażamy. Czytając je dziecko poznaje i utrwala nazwy przedmiotów, zwierząt, roślin, warzyw itp. Dowiaduje się z nich jak wyglądają i jak działają różne rzeczy, jak żyją inni ludzie, jak mówią ptaki i jak powstają przedmioty. Na dodatek wiedza ta podana jest w bardzo atrakcyjny, zabawny, pełen śmiechu i humoru sposób.

             Wiersze Juliana Tuwima to świetna zabawa na pochmurny dzień, sposób na chorobę, nudę i poprawę nastroju. Zastanówmy się, dlaczego warto czytać dzieciom.

       

     Tymi kilkoma słowami rozpoczęliśmy V Powiatowy Konkurs Recytatorski dla Przedszkolaków, pod hasłem „ Ulubione wiersze dzieci”, – który został przeprowadzony dnia 26 kwietnia 2013 r w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Wysokiem Mazowieckiem.

            Celem konkursu było uczczenie pamięci pisarza i poety w 60 rocznicę Jego śmierci, dostarczanie przedszkolakom doznań estetycznych i emocjonalnych wypływających z piękna utworów literackich, zachęcenie do wspólnego czytania z dzieckiem literatury polskiej, w tym poezji dla dzieci, uświadomienie dzieciom, jaką piękną dziedziną sztuki i formą ekspresji jest recytacja,

            Gospodarzem spotkania była oczywiście, wspierająca nasze organizatorskie zmagania dyrektor naszego przedszkola, pani Iwona Mojkowska. Oceny wszystkich osób biorących udział w konkursie dokonała Komisja w składzie: nauczyciel języka polskiego ze Szkoły Podstawowej Nr 1 w Wysokiem Mazowieckiem pani Bożena Aleksandrowicz, nauczyciel języka polskiego z Gimnazjum pani Alina Popławska i przedstawiciel Rady Rodziców pani Agata Wiśniewska.

            Usłyszeliśmy wiersze w wykonaniu 32 dzieci 3, 4, 5, 6 letnich, z 9 placówek.  Dzieci prezentowały bardzo wysoki poziom umiejętności. Po zakończeniu prezentacji, podczas obrad komisji wszyscy uczestnicy oraz nauczyciele zostali zaproszeni na skromny poczęstunek. Była to okazja by w ciepłej miłej atmosferze nawiązać bliższą współpracę między placówkami.

            Po słodkim poczęstunku, przewodnicząca komisji, pani Bożena Aleksandrowicz odczytała werdykt jury.

I miejsce zajęli:

 Maria Grochowska - 3 latek; Jan Tomczyk – 4 latek; Marta Murawska – 5 latek; Kamil Niemyjski - 6 latek

II miejsce zajęli:

Oliwia Łapińska - 3 latek; Piotr Idźkowski – 4 latek; Jakub Pietruszewski – 5 latek; Łucja Lubowiecka - 6 latek

III miejsce zajęli:

Julia Jabłońska - 3 latek; Arkadiusz Zieliński - 4 latek; Wiktoria Grodzka – 5 latek; Zuzanna Zaremba - 6 latek

Wszyscy otrzymali pamiątkowe dyplomy, książeczki oraz małe upominki. Najlepsi otrzymali puchary książki i nagrody rzeczowe, ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Wysokiem Mazowieckiem.

            Dziękujemy, zatem panu Staroście za przydzielenie dotacji na konkurs. Wszystkim nauczycielom przygotowującym do konkursu, a także członkom komisji konkursowej.

             Myślę, że był to przyjemnie spędzony czas.