Strona główna

Czyste powietrze wokół nas

            Nasze przedszkole po raz kolejny uczestniczyło w programie przedszkolnej edukacji antynikotynowej ,,CZYSTE POWIETRZE WOKÓŁ NAS”.
            Program ma na celu ochronić dzieci przed szkodliwym wpływem biernego palenia, zwiększyć wrażliwości dzieci na szkodliwość dymu papierosowego i wykształcić umiejętność radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy. Miał on również podnieść kompetencje rodziców w zakresie ochrony dzieci przed ekspozycją na dym tytoniowy, zwiększenie wiedzy na temat skutków palenia papierosów, także biernego.
          

 

  W ramach realizacji dzieci 5 i 6 letnie uczestniczyły w cyklu zajęć dydaktycznych, których celem było wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inni palą przy nich papierosy. Dzięki tym zajęciom dzieci zwiększyły swoją wiedzę dotyczącą szkodliwości dymu. Obserwowały podczas wycieczki po osiedlu różnorodne źródła i rodzaje dymu, wypowiadały się na temat, co i dlaczego dymi. Rysowały różne źródła dymu. Podczas rozmów i dyskusji „Jak się czuję, kiedy dymi papieros?”, „Co się dzieje, kiedy ludzie palą papierosy?, „Jak unikać dymu papierosowego?”, dowiedziały się o szkodliwości palenia papierosów oraz w jaki sposób radzić sobie w sytuacjach, w których inni palą. Zaprojektowały własny znaczek ,,Nie pal przy mnie”. Wykonały zespołowo prace plastyczne. Zapoznały się również z postacią Dinusia, który nieodłącznie im towarzyszył. Kolorowały jego sylwetę, śpiewały piosenkę ,, Ten zielony Dinek”. Na zakończenie Rodzice otrzymali od dzieci i nauczycielek list ,,O szkodliwym wpływie biernego palenia tytoniu na zdrowie dziecka”.