O nas

Kroniki archiwalne jako początek istnienia naszej placówki wskazują datę 15.II.1971r. Pierwszą kierowniczką była pani Alicja Głębocka, przedszkole mieściło się w starym drewnianym budynku przy ulicy Jagiellońskiej i nie spełniało żadnych kryteriów dla tego typu placówki.

Personel pedagogiczny i techniczny borykał się z szeregiem trudności do których należał brak bieżącej wody i kanalizacji oraz centralnego ogrzewania. Do dyspozycji przedszkolaków były trzy niefunkcjonalne sale zabaw bez zaplecza sanitarnego, a cały budynek wymagał generalnego remontu.

O remont przedszkola zabiegała nowa dyrektor pani Jadwiga Zawłocka, ale ze względu na koszty przewyższające wartość budynku działania zostały zaniechane. W 1980 dzieci starsze przeniesiono do budynku Domu Młodzieży przy ulicy Mickiewicza gdzie swoje nowe pomieszczenia  nazywały " Rajem". Żądania mieszkańców miasta, ciasnota i brak miejsc w przedszkolach wymusiły na ówczesnych władzach konieczność zaadaptowania na potrzeby przedszkola dwóch pomieszczeń w budynku należącym do PZPR.

W latach osiemdziesiątych rozpoczęto budowę nowego przedszkola przy ulicy Wołodyjowskiego. W listopadzie 1986r. dzieci po raz pierwszy przekroczyły próg nowej  siedziby.

Nowy budynek  był dwupiętrowy,  przestronny i zapewniał wygodę. Przedszkole posiadało wydzielone powierzchnie komunikacyjne, 6 sal zabaw dla dzieci, oddzielną salę gimnastyczną, ogromną szatnię oraz pomieszczenia dla personelu. Budynek przedszkola otaczał obszerny plac zabaw, który jednak był nie przygotowany do oddania dzieciom z powodu budowlanego bałaganu. Nowym dyrektorem placówki została pani mgr Anna Wasilewska, która zmagała się z urządzeniem i wyposażeniem pomieszczeń tak, aby spełniały potrzeby dzieci.

Obecnie przedszkole liczy 8 oddziałów, liczba przedszkolaków uczęszczających do placówki wynosi 218 dzieci w wieku 3-6 lat. Funkcję dyrektora pełni pani mgr  Iwona Mojkowska.

Dostrzega się duży wkład pracowników na zagospodarowanie przestrzeni i wyposażenie wnętrza przedszkola. Na ścianach obok wytworów prac plastycznych dzieci, wiszą kolorowe, ilustracje, kwiaty, a także dyplomy i podziękowania. W "Kąciku dla rodziców" zamieszczane są ciekawe artykuły, wydarzenia kulturalne i osiągnięcia dzieci. Otoczenie przedszkola i ogród został obsadzony ozdobnymi krzewami i wieloletnimi roślinami kwitnącymi.

Przedszkole opiera swoją działalność nie tylko na spełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej i dydaktycznej względem dzieci, lecz również kładzie szczególny nacisk na utrzymywanie kontaktów i więzi z rodzicami dzieci, dlatego wychodzimy naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom rodziców.

Przedszkole jako nową formę organizacyjną w roku szkolnym 2009/2010 wprowadziło zajęcia adaptacyjne dla dzieci najmłodszej grupy wiekowej w oparciu o własny program opracowany przez nauczycielki grup młodszych.

Opracowaliśmy  i przestrzegamy "Praw Dziecka" i "Kodeksu przedszkolaka" dla naszej placówki. Prowadzimy szeroką współpracę ze środowiskiem lokalnym min. z Uniwersytetem Trzeciego Wieku, Stowarzyszeniem "Bliżej Ciebie", Miejskim Ośrodkiem Kultury i innymi placówkami na terenie miasta i powiatu.

Bierzemy udział w ogólnopolskich akcjach i programach edukacyjnych : "Czyste powietrze wokół nas", "Zaadoptuj rzekę", "Cała Polska Czyta Dzieciom" ,w zbiórkach charytatywnych  "Wózki za korki", "Gorączka złota". Organizujemy imprezy, które pozwalają nam wspólnie spędzić czas-  Piknik Rodzinny, wycieczki autokarowe do teatru, Fikolandu i Wioski Indiańskiej a także uroczystości rodzinne Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Pluszowego Misia, Mamo,tato pobaw się ze mną".

Nasze dzieci biorą udział w licznych konkursachplastycznych, recytatorskich, tanecznych przeglądach i festiwalach oraz w  prezentacjach twórczości artystycznej przedszkolaków na forum ogólnopolskim i powiatowym, a także w corocznej Olimpiadzie Sportowej w Zambrowie, gdzie  zdobywają wiele nagród, wyróżnień i dyplomów. Sami organizujemy liczne konkursy do których zapraszamy inne placówki z terenu powiatu do których należy min. Międzyprzedszkolny Konkurs Recytatorski " Ulubione Wiersze Dzieci" pod patronatem Starostwa Powiatowego.

Dobra współpraca ze środowiskiem pozwala nam zaistnieć i wzbogacić bazę placówki dzięki  przyjaznym sponsorom. To przy ich wsparciu mogliśmy zakupić basen z piłeczkami dla dzieci.

Opracowane zostały podstawowe standardy jakości pracy naszej placówki. Podjęliśmy szereg działań i inicjatyw w następujących kierunkach: rozwijanie u dzieci aktywnej postawy wobec własnego zdrowia, promowanie aktywnego stylu życia w całej rodzinie, rozwijanie u dzieci świadomej postawy na rzecz najbliższego środowiska społecznego i przyrodniczego.

Wszyscy nauczyciele posiadają wymagane kompetencje zawodowe, stosują aktywne metody pracy poprzez zabawę. Naszymi priorytetami są: akceptacja dziecka, zaufanie i zaspakajanie jego potrzeb oraz zapewnienie dzieciom dobrego przygotowania do podjęcia nauki w szkole.  Realizacja treści podstawy programowej wzbogacona jest o działania wychodzące poza jej zakres. Dzieci korzystają z zajęć tanecznych, nauki języka angielskiego. W przedszkolu realizowane były projekty finansowane ze środków funduszy Unii Europejskiej, projekt "Wysokie Przedszkole" oraz projekt " Aktywni rodzice- szczęśliwe dzieci".

Pozyskaliśmy środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska na utworzenie wokół przedszkola ścieżki dendrologicznej. Zorganizowana ścieżka dendrologiczna służy do prowadzenia zajęć edukacyjnych, jest wykorzystywana jako jeden z etapów zapoznawania dzieci ze sposobami ochrony środowiska oraz propagowania zdrowego stylu życia.

Mamy świadomość, że wizerunek przedszkola zależy od naszej pracy w serdecznym, miłym i przyjaznym otoczeniu. Dlatego staramy się wszyscy - dyrektor, nauczyciele i pracownicy obsługi, tworzyć pozytywny obraz przedszkola oraz planować i organizować pracę tak, by spełniać oczekiwania i życzenia naszych. dzieci i ich rodziców.