Pracownicy

Obecnie w Przedszkolu Miejskim Nr 2 pracuje, łącznie z dyrektorem, 26  nauczycielek, z pełnymi kwalifikacjami pedagogicznymi: dziewięć nauczycielek posiada stopień nauczyciela dyplomowanego, siedem - stopień nauczyciela mianowanego, osiem - stopień nauczyciela kontraktowego a dwie posiada stopień nauczyciela stażysty. Wszystkie nauczycielki systematycznie podnoszą swoje kwalifikacje zawodowe poprzez udział w różnorodnych formach doskonalenia (kursy, warsztaty, szkolenia) organizowane przez ODN w Łomży i Białymstoku oraz uczestniczą w Wewnątrzprzedszkolnym Doskonaleniu Nauczycieli.

W przedszkolu pracuje 25 osobowy zespół obsługi i administracji, troszczący się o jakość posiłków, czystość sal i sprawność wszystkich urządzeń. To dzięki nim w przedszkolu jest czysto i schludnie, przedszkolne posiłki smakują nawet niejadkom, i niestraszne nam cieknące krany i popsute zabawki - wszystko da się naprawić.